Witamy w systemie Wniosek v.1

Informatyczny System Obsługi Projektów

Jesteś na stronie: Konkurs "Ładowarka w każdej gminie II"

Konkurs "Ładowarka w każdej gminie II"


Konkurs „Ładowarka w każdej gminie II” został przygotowany, by wspierać rozwój elektromobilności poprzez wybudowanie w każdej gminie w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Przesłanie konkursu: Czysty transport, to czyste środowisko. Czyste środowisko to komfort na który zasługujemy!Do konkursu mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz wszystkie jednostki podległe JST. np.
 • Gminy
 • Powiaty
 • Województwa
 • Wszystkie jednostki podległe pod te instytucje np: szpitale, osp, szkoły itp.
 • Dofinansowanie udzielane jest na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy minimum 22 KW (innych niż ogólnodostępne stacje ładowania) na terenie stanowiących własność JST (parkingi urzędów, szkół, innych jednostek JST).
  Organizatorem projektu jest Fundację Lepsza Jakość Życia, z siedzibą przy Al. Józefa Grzecznarowskiegoo 2, 26-600 Radom.

  Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000561193, REGON 361686561, NIP 9482603829.
  Całkowita alokacja konkursu to 18 500 000 zł.
 • Data ogłoszenia: 1 stycznia 2023 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: w formie naboru ciągłego lecz nie dłużej niż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten nabór.
 • Wyniki konkursu: Fundacja przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.
 • W ramach konkursu każda z JST otrzyma proporcjonalny procentowy udział w zyskach wygenerowanych przez zainstalowaną w ramach projektu stację ładowania. JST może lecz nie musi zadeklarować przeznaczenie tej puli zysków na tańsze ładowania dla swoich mieszkańców. W przypadku przeznaczenia swojego zysku dla mieszkańców w systemie informatycznym zostanie stworzona specjalna taryfa działająca we wszystkich stacjach ładowania w całej Polsce uwzględniająca rabat dla mieszkańca JST.
  Wnioski konkursowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie wniosek.org.pl korzystając z dedykowanego generatora wniosków. Przyjmowane są tylko wnioski złożone przez generator. Na stronie wniosek.org.pl należy zarejestrować konto JST wypełniając wszystkie dostępne pola, na podany adres email otrzymacie Państwo email z linkiem do aktywacji konta, na który należy kliknąć w celu aktywowania konta. Po zalogowaniu w zakładce wnioski dostępny jest generator wniosków który należy uzupełnić.
  Ocena projektów składa się z dwóch etapów: oceny wstępnej i merytorycznej.

  Ocena wstępna przeprowadzana jest przez pracowników Fundacji, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę. W ramach oceny wstępnej weryfikowane jest spełnienie przez wniosek trzech kryteriów oceny wstępnej. W przypadku wniosków spełniających wszystkie kryteria oceny wstępnej przeprowadzana jest ocena merytoryczna.

  Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez ekspertów zewnętrznych (wśród nich mogą być również członkowie Komitetu Sterującego), na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę na spotkaniu panelowym. Ocena merytoryczna obejmuje trzy kryteria dostępu oraz trzy kryteria punktowane.
  Odpowiedzi na pytania będą na bieżąco uzupełniane zgodnie z pytaniami zadanymi przez Państwa.

  1. Gdzie mogę zgłosić problemy z wypełnieniem wniosku.

  Wszystkie problemy można zgłaszać pisząc na adres info@wniosek.org.pl lub przy pomocy czatu dostępnego w lewym dolnym rogu strony.

  2. Czy stacja może stanąć na terenie gminnym ale innym niż parkingi urzędów, szkół, innych jednostek JST

  Tak, stacja może stanąć na dowolnym terenie należącym do JST. Należy jednak zwrócić uwagę na to aby teren ten był atrakcyjny dla kierowców.

  3. Zarejestrowałem konto nie otrzymałem emaila z potwierdzeniem.

  Czasami email z aktywacja konta trafia do spamu jeśli nie znajdą go państwo w folderze spam prosimy o kontakt z nami korzystając z czatu.

  4. Czy do wzięcia udziału w konkursie potrzebny jest wkład własny? Jeśli tak, to na jakim poziomie?

  Nie nie jest wymagany żaden wkład własny

  5. Ile stacji ładowania może powstać na terenie 1 gminy?

  5 lokalizacji gmina wiejska / 20 miejsko wiejska / 25 miejska

  6. Jakie dokumenty są wymagane, by aplikować w konkursie?

  Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne dokumenty, z wyłączeniem strategii elektromobilności jeśli taki dokument JST posiada.

  7. Czy gmina na etapie wnioskowania powinna mieć jakies uzgodnienia z dostawca prądu?

  Nie, wszystkie ustalenia zostaną wykonane na etapie budowy stacji.

  8. Jak wygląda kwestia utrzymania stacji?

  Wybudowanie i utrzymanie stacji w całości jest po stronie naszego partnera technologicznego.

  9. Czy JST ponosi jakiś koszt?

  Nie JST nie ponosi żadnych kosztów.

  10. Czy całość operacji odbywa się dla Gminy bez kosztowo, czyli nie potrzebujemy zabezpieczać żadnych środków na poczet projektu?

  Tak. Całość projektu realizowana jest bez kosztowo dla beneficjenta, więc nie ma potrzeby zabezpieczania jakikolwiek środków w budżecie.

  11. W formularzu jest pozycja do uzupełnienia „Liczba zarejestrowanych samochodów”.

  Wydział Komunikacji posiada takie dane tylko dla całego powiatu, my natomiast jesteśmy jedna z gmin. Jak mam określić tą liczbę? Czy mogę oszacować proporcjonalnie do liczby mieszkańców?
  W takim wypadku proszę pozostawić pole puste.

  12. Co jest oceniane najwyżej oceniane?

  Podczas składania oceny wniosku szczególny nacisk kładziony będzie na atrakcyjność lokalizacji dla użytkowników aut elektrycznych – ocena z perspektywy takiego użytkownika. Zaznaczam tu że każda lokalizacja oceniana jest niezależnie i czym więcej lokalizacji tym większe szanse powodzenia ma wniosek konkursowy.

  12. Jak wskazać współrzędne geograficzne proponowanej lokalizacji

  Proszę wejść na strone maps.google.com znaleźć proponowaną lokalizacje następnie kliknąć na niej prawym klawiszem myszki z rozwijanego menu wybrać co tu jest. Na dole strony pokaże się informacja z nazwą miejscowości oraz współrzędnymi w formacie np. 51.xxxxxxxxx, 21.xxxxxxxx. Proszę skopiować te współrzędne i przesłać do nas. W przypadku wypełniania lokalizacji przez formularz należy ustawić pinezkę w proponowanej lokalizacji dane lokalizacyjne uzupełnią się automatycznie w formularzu.
  Wielu wnioskodawców ma problem z wskazaniem odpowiedniego miejsca pod instalację stacji ładowania.


  Dokumenty Konkursowe


  Dokumenty konkursowe w przygotowaniu.

 • Regulamin konkursu ( otwórz )
 • Karta oceny wniosku (w przygotowaniu)
 • Wzór wniosku ( otwórz )
 • Instrukcja wypełnienia wniosku (w przygotowaniu)